Leeftijdscontrole - Bubbel Broeders

29-07-2022

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Bubbel Broeders erg belangrijk.  De Bubbel Broeders willen bij het bestellen geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

Op deze pagina anders genoemd: de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe door de Bubbel Broeders invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij de Bubbel Broeders wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe Bubbel Broeders samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling tot en met de bezorging;
  2. Hoe Bubbel Broeders ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de Bubbel Broeders
  3. Hoe de Bubbel Broeders controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Op onze website vindt er een automatische leeftijdscontrole plaats. De consument moet aangeven of hij wettelijk oud genoeg is om alcohol te bestellen. Anders zijn de producten op de website niet zichtbaar. Indien er op een andere manier besteld wordt (anders dan via de Webshop) wordt er altijd gevraagd naar de leeftijd van de besteller.

Bij aflevering van alcohol houdende producten door de Bubbel Broeders zelf wordt er altijd gecontroleerd op leeftijd. De alcohol houdende producten worden alleen afgeleverd op het door de consument opgegeven adres.

Indien de bestelling wordt afgehaald wordt er altijd een controle gedaan op leeftijd door degene die de bestelling overhandigt.

We versturen producten alleen met leeftijdscontrole door de bezorgpartner.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Iedere medewerker wordt bij het inwerken op de hoogte gesteld van de dan geldende beperkingen rondom het verkopen van alcohol. Er worden tips gegeven over het controleren van de leeftijd.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

We evalueren regelmatig de leeftijdscontrole en zorgen dat de website up-to-date blijft zodat de controle aan “de deur” altijd werkt.